Hosting

Lösningen med en molntjänst skyddar ditt företags uppgifter, skalar efter affärsverksamhetens tillväxt och ser till att Dracar+ finns tillgängligt dygnet runt.

Lagra uppgifterna på ett säkert sätt
Lagra uppgifterna på ett säkert sätt
Trygga dina uppgifter med våra säkerhetslösningar av världsklass och möjlighet till dataräddning.
Support
Support
Ring ett nummer så får du hjälp med alla frågor som handlar om Dracar+, serverhallstjänster eller linjeanslutningar.
Prognostiserade kostnader
Prognostiserade kostnader
Förutsedda kostnader som baseras på antal användare.
Hosting från Keyloop
Ifall du överför dina IT-aktiviteter till Keyloop Hosting kan du frigöra resurser som använts för affärssystemet, till andra uppgifter. Du behöver inte längre köpa servrar, sköta uppdateringar eller reda ut driftsavbrott på egen hand.
Tillförlitligt
Tillförlitligt
Dina uppgifter finns att få, när du behöver dem. Vi har byggt felbeständiga serverhallar genom att använda den bästa teknologin, så att vi kan erbjuda säker service på hög nivå.
Informationssäkerhet
Informationssäkerhet
Keyloop tar informationssäkerheten på allvar; genomgångs- och insläppsrättigheter kontrolleras, uppföljs och begränsas. Vi har alltid beredskap både för att förebygga hot samt att agera direkt ifall en olycka inträffar.
Prognostiserade kostnader
Prognostiserade kostnader
Glöm stora engångsutgifter och manuella uppdateringar av servrar. Nya servrar eller trasiga system behöver inte längre tas med i budgeten: du betalar endast en månadsvis kostnad som är baserad på antal användare.