Villkor

Denna sida innehåller de villkor som gäller för användning av webbplatsen www.keyloop.com (webbplatsen) som drivs av Keyloop Sverige AB som ingår under Keyloop.

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda webbplatsen visar du att du accepterar dessa användarvillkor och att du accepterar att följa dem. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor ska du lämna webbplatsen.

Din åtkomst till webbplatsen

Webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyfte. Du samtycker till att du inte på något sätt kommer att: ändra, flytta, lägga till, ta bort eller på annat sätt manipulera informationen på webbplatsen. Inte heller kommer du avkoda, rekonstruera, demontera eller på något sätt olagligt använda programvaran, copyright eller varumärkesskyddat material, affärshemligheter eller annan patentskyddad information som finns på webbplatsen. Material som nås via webbplatsen kan visas, laddas ner och skrivas ut för eget icke-kommersiellt bruk. Du får inte ändra materialet på något sätt. Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner på ett sätt som strider mot dessa användarvillkor, kommer din rätt att använda webbplatsen omedelbart upphöra och du skall, enligt vad Keyloop kräver, returnera eller förstöra alla kopior av materialet som du har gjort. Om du väljer, eller om du har tillgång till användarnamn, lösenord eller annan information för användning av webbplatsen, måste du behandla sådan information som konfidentiell, och du får inte lämna ut den till tredjepart. Keyloop har rätt att stänga av användarnamn eller lösenord, oavsett om valts av dig eller tilldelats av Keyloop, om du i Keyloops tolkning har brutit mot någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor.

Immateriella rättigheter

Keyloop eller dess dotterbolag är ägare eller licenstagare av alla immateriella rättigheter på webbplatsen och i det material som publiceras på den. Dessa verk skyddas av upphovsrätt och andra immaterialrättsliga lagar och konventioner i hela världen. Alla sådana rättigheter är reserverade. "Keyloop", "AutoMaster", "DRACAR+", "Optima 21" och vissa andra märken som används på webbplatsen är registrerade varumärken av Keyloop eller dess dotterbolag i andra länder.

Förändringar av webbplatsen och dessa villkor

Keyloop har för avsikt att uppdatera webbplatsen regelbundet och kan ändra innehållet när som helst. Om det krävs, kan Keyloop avbryta tillgång till webbplatsen eller stänga den på obestämd tid. En del av materialet på webbplatsen kan vara inaktuellt vid en viss tidpunkt, och Keyloop har ingen skyldighet att uppdatera sådant material. Keyloop kan revidera dessa villkor för användning när som helst genom att ändra den här sidan. Du rekommenderas att kontrollera denna sida då och då för att uppmärksamma eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig. Några av bestämmelserna i dessa användarvillkor kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras någon annanstans på webbplatsen.

Ansvar

Det material som visas på webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" utan några villkor eller garantier beträffande dess riktighet. Under inga omständigheter och i den omfattning lagen tillåter, ska Keyloop inte hållas ansvariga för indirekta eller direkta förluster eller skador som uppstått av någon användare i samband med webbplatsen eller i samband med hur den används.  Inte heller står Keyloop ansvarig för skador som har orsakats i samband med användandet av andra webbplatser, material kopplat till den, eller förlust av affärer; förlust av kontrakt; förlust av förväntade besparingar; förlust av data, förlust av goodwill; ekonomisk förlust, eller övrig förlust eller skada.

Information om dig och dina besök på webbplatsen

Keyloop kan samla in och bearbeta information om användare i enlighet med vår integritetspolicy. Genom att använda webbplatsen samtycker du till sådan behandling och garanterar att alla uppgifter som du förser oss med är korrekt.

Tillhandahållande av varor och tjänster

Kontrakt om tillhandahållande av varor eller tjänster som träffas som ett resultat av besök på platsen styrs av Keyloops allmänna villkor, vilket kommer att göras tillgängliga för dig vid den aktuella tidpunkten.

Länka till webbplatsen

Du kan länka till startsidan på webbplatsen, förutsatt att du gör det på ett sätt som är korrekt och enligt lag samt inte skadar Keyloops rykte på något sätt. Du får inte skapa en länk på ett sådant sätt så att det föreslår någon form av samarbete, godkännande eller annan koppling till Keyloop om det inte finns. Webbplatsen får inte utformas på någon annan plats, inte heller har du tillåtelse att skapa en länk till någon annan del av webbplatsen än hemsidan.

Länkar från webbplatsen

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Keyloop har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser, och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem.

Jurisdiktion och tillämplig lag

Svensk domstol har exklusiv jurisdiktion över alla krav som härrör från eller i samband med, användningen av webbplatsen. Keyloop förbehåller sig rätten att väcka talan mot dig för brott mot dessa villkor i det land du verkar eller något annat relevant land.

Eventuella tvister eller skadeståndskrav, som uppstår ur eller i samband med dessa villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Sverige.