Naar de inhoud springen

Verklaring moderne slavernij

Moderne slavernij aanpakken

Deze verklaring is opgesteld volgens de Modern Slavery Act 2015, sectie 54 van het Verenigd Koninkrijk. Het vormt Keyloop’s moderne slavernij & mensenhandel verklaring voor het boekjaar 2022 dat eindigde op 31 december 2022. Het is bedoeld voor alle entiteiten binnen de Keyloop-groep.

Inleiding

Dwangarbeid, schuldarbeid of verplichte arbeid, mensenhandel en andere vormen van slavernij en dienstbaarheid behoren tot de ernstigste vormen van mensenrechtenschendingen in welke samenleving dan ook.

Keyloop zal dergelijke activiteiten niet tolereren binnen onze eigen activiteiten of binnen onze toeleveringsketen en zijn toegewijd aan het nemen van passende maatregelen om ervoor te zorgen dat iedereen die voor Keyloop werkt – in welke hoedanigheid dan ook, waar ook ter wereld – profiteert van een werkomgeving waarin hun fundamentele rechten en vrijheden worden gerespecteerd.

In deze verklaring rapporteren we over onze inspanningen om moderne slavernij te voorkomen in lijn met de vereisten van de Britse Modern Slavery Act (2015). We blijven ons richten op de rechten en het welzijn van de mensen die voor Keyloop en voor onze leveranciers werken.

Onze Verklaring geeft details over ons beleid, onze aanpak en de acties die we in het boekjaar 2022 hebben ondernomen om ons programma en onze inzet om de fundamentele rechten en vrijheden van mensen te respecteren en hoog te houden, verder te versterken.

Onze activiteiten

De missie van Keyloop is het creëren en verbinden van technologie die de ervaring van het kopen en bezitten van een auto verbetert in samenwerking met dealers en OEM’s. Het is een toonaangevende wereldwijde leverancier van softwareoplossingen voor de autodetailhandel en bedient ongeveer 18.000 dealervestigingen en de meeste autofabrikanten in 100 landen. Keyloop heeft wereldwijd ongeveer 2400 mensen in dienst en het hoofdkantoor is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, met vestigingen in EMEA, Azië en sinds kort ook in Noord-Amerika.

De uiteindelijke moedermaatschappij van Keyloop is Concorde Topco Limited. Deze verklaring is opgesteld door Concorde Topco Limited namens zichzelf en de Keyloop-groep.

Onze toeleveringsketen

We gaan geen relatie aan met organisaties, in het Verenigd Koninkrijk of daarbuiten, die bewust enige vorm van slavernij, dienstbaarheid en gedwongen of verplichte arbeid ondersteunen of hierbij betrokken blijken te zijn. Op onze beurt verwachten we van onze toeleveringsketen dat ze alleen mensen in dienst nemen die in vrijheid willen werken en hun rechten op gelijke kansen en vrijheid van vereniging respecteren.

Wanneer leveranciers met Keyloop willen samenwerken, richten we hun aandacht op onze Gedragscode voor Leveranciers. Deze Code weerspiegelt onze verwachtingen van onze zakelijke relaties en schetst de hoge standaarden die Keyloop hanteert met betrekking tot het implementeren van effectieve systemen en controles om te garanderen dat er geen slavernij en mensenhandel plaatsvindt in de toeleveringsketens.

Keyloop eist dat alle leveranciers zich houden aan onze Gedragscode voor Leveranciers, alleen bij uitzondering en herziening door ons Legal & Compliance team zullen we een eigen gedragscode van een leverancier in overweging nemen.
Onze contractvoorwaarden bevatten verklaringen die garanderen dat onze leveranciers alle toepasselijke wetten in de landen waar ze actief zijn, zullen naleven.

Waar nodig voeren we due diligence uit (op basis van risico’s gezien de producten en diensten die worden geleverd) en we doen dit volgens de standaard inkooppraktijken, te beginnen met een formulier voor het aanmaken van leveranciers.

Waar nodig vragen we bij nieuwe leveranciers om meer informatie, zoals kopieën van beleidsregels en waar van toepassing voeren we controles uit op basis van sanctielijsten, PEP’s en Adverse Media om vast te stellen of ze geschikt zijn als leverancier van Keyloop. Deze controles worden vervolgens via een systeem gecontroleerd op eventuele wijzigingen in de status van de leverancier.

We verwachten van alle leveranciers dat ze een Modern Slavery-beleid en plannen hebben om hun eigen nalevingsrisico’s binnen hun organisaties en toeleveringsketens aan te pakken en dat ze gepaste due diligence op hun toeleveringsketen uitvoeren.

Onze principes, codes en beleidsregels

Om ons betrouwbare en principiële bedrijf te ondersteunen, zorgen we ervoor dat we de juiste beleidsregels hebben en dat deze zowel intern als extern worden gebruikt om onze activiteiten op een wettige en ethische manier uit te voeren.

Van Keyloop medewerkers wordt verwacht dat zij te allen tijde wettig, ethisch en in het beste belang van Keyloop handelen.

Er is een Modern Slavery Policy (beleid inzake moderne slavernij) en een Anti-Bribery & Corruption Policy (beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie) die beide van kracht zijn en regelmatig worden herzien om ervoor te zorgen dat ze nauwkeurig zijn en voldoen aan alle wetten en de waarden van het bedrijf. Deze beleidsregels zijn intern beschikbaar en kunnen te allen tijde extern worden opgevraagd.

We hebben een klokkenluidersbeleid en -proces waar werknemers en geïnteresseerde derden op vertrouwelijke en anonieme wijze zorgen kunnen melden die moderne slavernij en mensenhandel kunnen betreffen. Alle informatie die onder de aandacht van Keyloop wordt gebracht, zal worden opgevolgd en indien nodig zal een grondig onderzoek worden ingesteld.

Bij Keyloop geloven we dat het voorkomen, opsporen en rapporteren van moderne slavernij in elk onderdeel van ons bedrijf of onze toeleveringsketen de verantwoordelijkheid is van iedereen die voor ons werkt of onder ons contract valt. Keyloop verwacht van alle personen die voor de organisatie werken dat zij activiteiten vermijden die kunnen leiden tot, of de suggestie wekken van een schending van dit beleid en andere.

Training

Alle werknemers volgen jaarlijks verplichte online trainingen over naleving. Deze omvatten Moderne Slavernij, Klokkenluiden en andere onderwerpen zoals Anti-omkoping & Corruptie.

Dit programma van modules heeft bewezen succesvol te zijn in het vergroten van het bewustzijn van werknemers voor belangrijke onderwerpen en we zien bij alle cursussen een voltooiingspercentage van meer dan 90%.

Voor ons is dit een belangrijke indicator van het engagement en de inzet van onze werknemers om de Keyloop cultuur en waarden te leren en te omarmen en ervoor te zorgen dat we een conforme en veilige werkgever blijven.

Jaarlijkse beoordelingen

Keyloop beoordeelt periodiek de effectiviteit van onze processen en systemen; eventuele wijzigingen zullen worden verwerkt in toekomstige jaarverslagen.

Goedkeuringen

Deze verklaring is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Concorde Topco Limited en is namens hen ondertekend door de CEO.

Handtekening Tom Kilroy

Tom Kilroy
CEO, Keyloop

Neem contact